Církev adventistů sedmého dne

Úpice

 

Jiří Filípek
mobil 737 602 991

e-mail: jmfilipkovi@volny.cz

Pravidelné bohoslužby
v sobotu v 9.00 h

Průběh bohoslužby:
9.00 - 10.10 h studium Bible
10.30 - 11.15 h kázání Božího Slova

Kde: sbor Církve bratrské na Lánech

Studium Bible (nyní list Římanům): 
čtvrtek  17.00 h 
Zveme všechny zájemce
o poznávání Bible.

Adresa: Regnerova 347, Úpice

Hudba a zpěv:
Každou středu v 19.00 h cvičíme
a zpíváme křesťanské písničky
různých žánrů.
Uvítáme nové muzikanty
a zpěváky.

(Současné nástroje: kytary, klavír, housle, klávesy, zobcové flétny)
Adresa: Regnerova 347, Úpice

Malé Svatoňovice

tel. 499 886 420
Jan Kořenský