<<Zpět na úřady a organizace<<

Občanské sdružení Chalupění se představuje…

 Jedná se o dobrovolné, nepolitické, samostatné společenství osob,
které se chtějí podílet na záchraně a obnově kulturního dědictví
a na oživení krajiny zejména v regionu Jestřebích hor.

Sdružení bylo založeno v březnu
roku 2002 v obci Batňovice.

Cílem a programem o.s. Chalupění
je sdružovat osoby (fyzické
i právnické), zajímající se o kulturní
památky, historii, tradici a vzhled
krajiny pod Jestřebími horami
i okolí a napomáhat k záchraně
těchto hodnot.

Základní impuls k založení sdružení
dala úzká skupinka motivovaných
osob, které hledaly způsob, jak
uchránit část mizejícího
historického dědictví regionu.

„Chceme uchránit staré předměty
ze života našich vesnic a měst
a  zejména ty, které jsou určeny
k likvidaci nebo jejím majitelům
jen zabírají místo. V současné době
evidujeme několik desítek starých
cenností, postupně je restaurujeme
a vytváříme z nich sbírkový
muzejní fond. Avšak tyto předměty
nechceme jen uchovávat, chceme
je nadále oživovat a využívat je
k dalším společenským a kulturním
akcím. Ať přinášejí poučení ze své
minulosti, ale i radost z jejich
současnosti.”

Občanské sdružení Chalupění

Batňovice 130, 542 37

Příklady z našeho
sbírkového fondu:

    

    

    

    

    

Dalším dlouhodobým cílem sdružení
Chalupění je obnovit a dovybavit
některý z historicky cenných
objektů v našem okolí.

„V objektu chceme potom pořádat
výstavy, expozice, ukázky řemesel
apod. Další možností jeho využití
je vytvářet podmínky k provozu
tzv. chráněných dílen nebo umožnit
rekreační, zdravotní či pracovním
pobyty pro různé skupiny
obyvatel.”

„Věříme, že činností a propagací
našeho sdružení se nám podaří
rozšířit počet angažovaných osob,
kterým není naše společná minulost
lhostejná. Chceme vytvářet
v lidech pouto sounáležitosti
a spoluzodpovědnosti za náš kraj
a společné bohatství.”

Obracíme se na Vás, kteří máte
někde na půdách, za plotem či
ve stodolách, kůlnách a sklepích
něco, co Vám překáží,
co nepotřebujete nebo se to
právě chystáte vyhodit,
kontaktujte nás. Děkujeme.

Bc. Pavel Melichar
předseda sdružení
tel: 491 781 477
e-mail: chalupeni@tiscali.cz